جزئیات اخبار


بسمه تعالي    

به اطلاع كليه شهروندان، دستگاه­هاي دولتي، شركت­هاي حقوقي، بنگاههاي اقتصادي و ...  مي­رساند: سامانه ميزخدمت الكترونيك سازمان مديريت و برنامه ريزي استان مازندران راه­اندازي شده و فعال مي باشد. كليه متقاضيان خدمت( دولتي و غيردولتي) مي­توانند از طريق اتصال به اين سامانه به آدرس mizmporgmz.ir و پس از ثبت نام(از طريق آيكن ثبت نام) و دريافت نام كاربري و رمز عبور، از طريق آيكن ورود، خدمت مورد نظر خود را درخواست نموده و بدون نياز به حضور در سازمان، مستندات مورد نيازِ درخواست خود را از طريق كارتابل ارباب رجوع سامانه ميزخدمت الكترونيك سازمان، بارگذاري نمايند. در هر مرحله از خدمت، پيامك براي متقاضيان خدمت ارسال شده تا متقاضيان از مراحل انجام كار آگاهي يابند. در پايان، پس از تكميل خدمت مورد درخواست، درخواست خدمت نهايي از طريق سامانه ميزخدمت الكترونيك، به متقاضيان اعلام خواهد شد.