ارائه اطلاعات مکانی || 10031095000معاونت آمار و اطلاعات/ گروه نقشه و اطلاعات مکانی

الكترونيكي حضوري

حاكميتي

متغیر(متناسب با حجم خدمت)

رایگان و مطابق مصوبات

ارائه اطلاعات مکانی(ارائه نقشه و اطلاعات مکانی در مقیاس ها و لایه های مختلف) و سرویس های مکانی از پایگاه های داده مکانی(ژئودیتابیس های) سازمان

- دریافت شرح وظایف سازمانی از واحد اداری

- دریافت اطلاعات بهنگام شده از دستگاه­های اجرایی استان

 - استاندارد­سازی اطلاعات مکانی

-  کدینگ اطلاعات مکانی

- بارگذاری اطلاعات مکانی در سایت سازمان


* مقررات و آیین نامه¬های نظام اداری * قانون برنامه ششم توسعه * قانون مرکزآمار ایران * برنامه ملی آمار * آیین نامه¬ها و فرم¬های نظارت بر طرح¬های آماری * نظام جامع ثبت¬های آماری ایران ماده -8 وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت¬های دولتی موظفند در انجام آمارگیری¬ها از تعاریف، مفاهیم، روش ها، معیارها و طبقه بندی های آماری مرکز آمار ایران تبعیت نمایند . ماده -9 وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت¬های دولتی با انجام آمارگیری¬های جاری مکلفند هر نوع اطلاعات آماری که مورد احتیاج باشد در اختیار مرکز آمار ایران بگذارند. ماده67(بند ت برنامه ششم) - دستگاه¬هاي اجرائي، واحدهاي زيرنظر مقام رهبري اعم از نظامي و غيرنظامي در صورت موافقت ايشان، شوراهاي اسلامي شهر و روستا و مؤسسات خصوصي حرفه¬اي عهده¬دار مأموريت عمومي موظفند در سامانه¬هاي الكترونيكي خود، اقلام اطلاعاتي و آمار ثبتي موضوع قانون مركز آمار ايران مورد نياز براي ايجاد نظام جامع آمارهاي ثبتي و شبكه ملي آمار ايران را ايجاد و حداكثر تا پايان سال دوم اجراي قانون برنامه امكان بهره¬برداري الكترونيكي و برخط آن را بر بستر شبكه ملي اطلاعات براي مركز آمار ايران فراهم نمايند. مركز آمار ايران مكلف است اقلام آمار ثبتي و نحوه توليد آن را حداكثر ظرف مدت نه ماه براي هريك از دستگاه¬ها تهيه و به آنها ابلاغ كند.


v     داده مکانی چیست؟

داده­هایی هستندکه دارای ارزش مکانی­اند، بدین معنا که این داده­ها برای نمایش ویژگی مکانی مانند موقعیت جاده­ها، شهرها و روستاها، و همچنین برای تعریف و توصیف ارزش­های غیرمکانی مانند، اندازه، وسعت، شدت، تراکم، تعداد، کیفیت، طبقه یا گروه و غیره به کار می­روند.

v     داده­های مکانی از چه طریقی تولید می­شوند؟

داده­های مکانی از طریق نقشه­برداری، عکس­برداری و تصویری برداری از دور، شمارش، اندازه­گیری، پرسشنامه و . . . جمع­آوری می­گردند. از لحاظ تجهیزات، دوربین، سنجنده­ها ، سنسورها، سیستم­های ثبت مکانی و ادوات اندازه گیری از وسایل جمع­آوری داده­های مکانی هستند.

v       اهميت و ضرورت استفاده از داده­هاي مكاني چیست؟

 در ابعاد مختلف سیاست­گذاری و تصميم­گيري، مديريت و اجراي آن براي رسيدن به رشد و توسعه متوازن و پایدار دركشور

v      پایگاه داده­ مکانی چیست؟

در طراحی داده مکانی لازم است ساختاری را دنبال نمود که داده­ها به طور منسجم تولید و استفاده شوند. سیستم­های اطلاعات مکانی قادرند مجموعه­ای از داده­های توصیفی تشریح کننده پدیده­های مکان­دار دنیای واقعی را در یک رایانه به نحوی سازمان­دهی نمایند که امکان ویرایش، بهنگام­سازی و بازیابی داده­ها و مدیریت داده­ها میسر شوند و در تحلیل­ها به سرعت بازیابی شوند، این مجموعه داده­ها را، پایگاه داده مکانی (Geodatabase )می­نامند. بنابراین سیستم­های اطلاعات مکانی در درجه اول سیستم­های مدیریت اطلاعات می­باشند که به هماهنگ کردن اطلاعاتی که توسط بخش­های مختلف جمع­آوری می­شوند کمک می­کنند.


طبق قوانین با هماهنگی مرکز آمار ایران انجام می­شود.