تشخیص صلاحیت و رتبه بندی عوامل نظام فنی اجرایی(متقاضي حقوقي= پيمانكار و مشاور) || 10061717000مديريت نظام فنی و اجرایی/ گروه پیمانکاران و مشاوران

الکترونیکی

G2B (خدمت دولت به کسب و کارها)

حاكميتي

سه هفته براي حقوقي(درصورت صحت و كامل بودن مدارك و مستندات)

به استناد جدول شماره ۱۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ و شماره حساب(های) بانکی: - پايه ۳ مشاور و پايه 5 پيمانكار3000000 ريال IR2501700000001073614380011 - پايه ۴ پيمانكاران 4500000 ريال IR2501700000001073614380011 پايه ۳ پيمانكاران 6000000 ريال IR2501700000001073614380011

تشخيص صلاحيت و رتبه بندي عوامل فني و اجرايي شامل پيمانكاران حقوقي و خدمات مشاوره حقوقي و صدور گواهينامه هاي تشخيص صلاحيت مي شود

شناسه ملی شرکت، اساسنامه و اظهارنامه، روزنامه رسمی

پایگاه اطلاعات ثبت احوال، پایگاه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات مدارک تحصیلی، سامانه تامين اجتماعي

ورود به سامانه ساجاتبه آدرس sajat.mporg.ir و ارسال پرونده(تكميل  فرمها و  بارگذاري مدارك و مستندات در سامانه ساجات)

دريافت پرونده از سامانه و ارسال آن برای گروه مشاوران و پيمانكاران

بررسی و کارشناسی پرونده و ارجاع به مديريت نظام فني اجرايي- در صورت تأييد- (در صورت عدم تایید کارشناس، عودت پرونده به متقاضی و توضیح سيستمي نواقص آن)

بررسي پرونده و ارجاع به رياست سازمان-در صورت تائيد- (در صورت عدم تایید مديريت، عودت پرونده به متقاضی و توضیح سيستمي نواقص آن توسط كارشناس)

بررسی پرونده و ارسال سيستمي به سازمان برنامه و بودجه كشور-در صورت تأييد- (در صورت عدم تایید رياست، عودت پرونده به متقاضی و توضیح سيستمي نواقص آن توسط كارشناس)

صدور گواهينامه و ارسال به سازمان مديريت و برنامه­ريزي استان(بصورت سيستمي)-درصورت تأييد- (در صورت عدم تایید، عودت پرونده به سازمان استان و توضیح نواقص آن توسط كارشناس)

قراردادن گواهينامه در سامانه ميزخدمت الكترونيك و نيز ارسال پيام سيستمي به متقاضي براي تكميل فرم نظرسنجي و سپس دريافت گواهينامه از سامانه ميزخدمت الكترونيك سازمان به آدرس mizmporgmz.ir و ثبت نام(دريافت نام كاربري و رمز عبور) و ورود به كارتابل ارباب­رجوع با نام كاربري و رمزعبور

تكميل فرم نظرسنجي و سپس دريافت گواهينامه احراز صلاحيت پيمانكار حقوقي از سامانه ميزخدمت الكترونيك سازمان


1-     تكميل فرم ثبت نام شامل:

-         مشخصات مدير عامل(شامل نام و نام خانوادگي)

-         مشخصات شركت(شامل شناسه ملي شركت، نام كامل ثبتي شركت، شماره ثبت، نام اختصاري، محل ثبت، تاريخ تاسيس، كد اقتصادي و ...)

-         مشخصات محل شركت(شامل كشور/استان/شهر، آخرين آدرس ثبتي، دفتر مركزي، كدپستي، تلفن همراه مدير عامل، نمابر و ...)

2-     فايل اسكن شده صفحه اول اساسنامه شركت

3-     تعهد نامه منع مداخله كاركنان دولت و مشمول نبودن ممنوعيت مقرر در اصل ۱۴۱ قانون اساسي و شاغل بودن كاركنان تمام وقت شركت متقاضي گواهينامه در همان شركت

4-     مشخصات سهامداران شركت(شامل نام و نام خانوادگي، نام پدر، درصد و نوع سهام، مدارج تحصيلي، سوابق كاري و ...)

5-      مشخصات اعضاي هيئت مديره(شامل نام و نام خانوادگي، نام پدر، كد ملي، سمت، مدارج تحصيلي و سوابق كاري و ...)

6-      اطلاعات مربوط به گواهينامه قبل از ساجات(شامل محل صدور گواهينامه قبلي، نام و نام خانوادگي مقام صادر كننده گواهينامه، تاريخ صدور و اعتبار گواهينامه قبلي، فهرست رشته ها و ...) در صورت وجود

7-     جهت اخذ رتبه تقاضاي رتبه بندي، در سربرگ شركت با شماره تلفن و آدرس شركت مي بايستي با آخرين آدرس طبق روزنامه برابر باشد.

8-     مشخصات پرسنل امتيازآور(شامل نام و نام خانوادگي، نام پدر، كد ملي، رشته، مدارج تحصيلي و سوابق كاري)

9-      اطلاعات مربوط به اظهارنامه مالياتي شركت(شامل موجودي نقدي، سرمايه گذاري كوتاه مدت، سفارشات و پيش پرداخت ها، دارائي هاي ثابت مشهود، درآمد ناخالص پيمانكاري، خالص گردش مالي، خالص دارايي هاي جاري و ...)

-          درصورت تقاضاي ارتقاي رتبه، فقط ارائه مدارك ذيل  الزامي است.

1-      اطلاعات مربوط به تجربه كاري پيمانكار(شامل پروژه­هاي انجام شده(نوع پيمان، موضوع پيمان، شماره قرارداد، تاريخ انعقاد قرارداد، نام كارفرما و ...، درصد رشته ­هاي استفاده شده در هر قرارداد، جمع حق بيمه ماهانه پرداختي(و يا رسيد دريافت ليست تامين اجتماعي در ۳۶ ماه اخير)

2-     اطلاعات مربوط به اظهارنامه مالياتي شركت(شامل موجودي نقدي، سرمايه گذاري كوتاه مدت، سفارشات و پيش پرداخت­ها، دارائي هاي ثابت مشهود، درآمد ناخالص پيمانكاري، خالص گردش مالي، خالص دارايي هاي جاري و ...)


مدارك تحصيلي، قراردادها، مفاصا حساب و نامه ­هاي سابقه كار حسب مورد از مرجع صدورآن استعلام مي شوند كه در فرم شماره دو اين شناسنامه(در ادامه) آورده شده است.


1-     آئین­نامه طبقه­ بندي تشخیص صلاحیت پیمانکاران مصوبه شماره هیأت محترم وزیران /48013 ت 23251 ه مورخ 1381/12/11 و اصلاحات آن

2-     آئین­ نامه تشخیص صلاحیت مشاوران مصوبه هیات محترم وزیران به شماره20637/ت 28437 مورخ 23 تیرماه 1383 و اصلاحات آن


1-     براي اخذ گواهينامه صلاحيت پيمانكاران و مشاوران چه بايد كرد؟ از طريق سامانه ساجات نسبت به ارسال پرونده الكترونيكي اقدام نمائيد.

2-     در صورت بروز مشكل در تكميل پرونده ساجات، چه كنيم؟ راهنماي سايت را مطالعه نمائيد. در صورت رفع نشدن مشكل با مركز پيام به شماره 33272500-021 تماس بگيريد.

3-     مدت اعتبار گواهينامه­هاي تشخيص صلاحيت صادره چند سال مي­باشد؟ اعتبار گواهينامه صادره 4 سال مي­باشد.

4-     پيگيري پرونده به چه صورتي است؟ با مراجعه به سامانه ساجات، در کارتابل هر شرکت و قسمت پرونده الكترونيكي همان شركت، قابليت پيگيري وجود دارد.

الف) (براي حقوقي):

1- اعلام اعتراض يا شكايت به كارشناس و رئيس گروه ذي­ربط مشاوران و پيمانكاران سازمان

2- پيگيري و دريافت نتيجه اعتراض يا شكايت